Gelir Beyan Süresi Uzatıldı (VUK Sirküler SN:166)

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılması gereken; a) 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, b) 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi, c) e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3068_haber.jpg

EnfJust 7.0 Güncellendi.

Bu sürümde; a) Güncellenen e-beyanname programı doğrultusunda bilanço aktarma kodları güncellendi. b) Özel mizan formatı yükleyebilmek için bir sınıf (class) daha eklendi. c) MDV Yeniden Değerleme Artışları 522 yerine hangi hesapta olursa olsun sıfırlama seçeneği eklendi. d) Döviz cinsinden yabancı hisse senedi ve iştiraklerin düzeltilmesi yeteneği eklendi. e) Hesap yardım metinleri iyileştirildi.