Tecillerde Borcu Yoktur Yazısı

01.07.2008 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak yapılan tecillere uygulanmak üzere, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” tecil şartı olarak belirlenmişti.

Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 31/07/2023 tarihine kadar yapılacak tecil taksitlendirmelerde “Borcu Yoktur” yazısı için tecil taksitlendirme kapsamındaki borcun %10’nunu ödeme şartı kaldırılmıştır.