3_3_pi_1.png

Katsayılar ve küsuratlar

Vergi uygulamasında katsayılar belli basamaklara kadar kullanılmaktadır. Vergi uygulama programlarının kodlama çalışmalarında bu durum dikkate alınmayabilmekte dolasıyla farklı hesaplama sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Vergi uygulama programları üretme projelerinde kodlama bilen ile vergiyi bilen aynı kişi değilse yaşanan gecikmeler ve diğer sorunlar yanında ayrıca anlatım eksiklikleri de önem arz etmektedir. Örneğin vergi bilen sizsiniz, kodlayıcı da başkası. Kodlayıcıya dediniz ki; "Demirbaşın değerini, Aralık 2022 ayına ait Yİ-ÜFE değerinin taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran ile çarp." Doğru söylediniz ama eksik oldu. Şunları da ilave etmeniz gerekirdi: "Bu oranın küsurat basamakları 5 den fazla ise 5. basamakta kes, 6. basamak ne olursa olsun 5. basamak rakamını değiştirme, yani sonucu aşağı yuvarla"

Sonsuz basamağa sahip olduğu varsayılan pi sayısı üzerinden örnek verilerek vergi uygulamasında popüler katsayıların kaç basamağa kadar kullanıldığı konusunda hazırlanmış kısa bir farkındalık yazısına hoş geldiniz.