Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Eylül 2023 endekslerini ilan etti.

Bunu müteakip enflasyon düzeltmesi programımız 2023/III. geçici vergi dönemi için otomatik olarak güncellemiş oldu. Yasal düzenleme gereğince bu çeyrekte sadece kuyumcular enflasyon düzeltmesi yapabilecek. 2023/III. Geçici vergi dönemi için; Basit ortalama katsayısı: 1,08465 Taşıma katsayısı: 1,18497 Düzeltme katsayısı: Temmuz 2023 için 1,09485 ve Ağustos 2023 için 1,03398 olarak gerçekleşti. Eylül 2023 için düzeltme katsayısı bilanço ayıyla aynı olduğu için 1 olarak uygulanacak.

Adat hesaplama programı güncellendi.

Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/I. geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.