Hakkında

Denetim, Vergi, Danışmanlık

atc kısaltması; Denetim (audit), Vergi (tax) ve Danışmanlık (consultancy) kelimelerinin birlikte İngilizce söylenişinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

  • Vergisel avantajlar, teşvikler, yatırım fırsatları,
  • İşletmelerin, kamusal tüm yükümlülüklerine ilişkin denetim ve raporlamalar,
  • Vergi hukuku başta olmak üzere hukuki süreçlerin takibi,

atc universe, ticari hayatın olağan akışı içinde işletmenize; bilgiye değer veren, şeffaf, akılcı ve realist bir yaklaşımı düstur edinmiş profesyonel liyakatli kadrolarla, bilgi ve tecrübenin harmanlandığı; teknoloji uyumlu, ihtiyaçlarınıza uygun, hızlı, akılcı, bilimsel analiz ve çözüm yöntemleri hazırlamak üzere, karmaşadan uzak, anlaşılabilir, uzun soluklu bir çözüm ortaklığı sunar.

...

Misyonumuz

Açık ve hızlı iletişim ile müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayıp yoğun teknoloji destekli, hızlı uygunluk denetimi yaparak kamu idarelerince ve diğer paydaşlarca talep edilen raporları üretmek. İşletmeye özel analizler yaparak vergi, teşvik, fırsatlar ve tehditler konusunda tecrübe ve güncel fikirler ile yoğrulmuş güvenilir danışmanlık hizmeti vermek, Doğru insanlara doğru ortamları hazırlamak suretiyle sektörümüzle ilgili her geçen gün ilerleme kaydederek öğrenmek ve öğrendiklerimizi aktarmak için iç ve dış eğitimler vermek,

...

Hedeflerimiz

Enflasyon düzeltmesi konusunda kitap yazmak, eğitimler vermek, Vergisel ve finansal risk analizi konusunda masaüstü bir bilgiayar programına başlamak, Personel bilgi sistemi ve bodrdro otomasyon programına başlamak, Yazılımlarımızın çok dilli ve ayrıca Web, Macintosh ve Mobil ortamlarında çalışan versiyonlarını üretmek, Atc Tools, Enflasyon Düzeltmesi, e-Denetim, Mali Tablolar Analizi, Yeniden Değerleme, Kur Korumalı Mevduat vb. yazılımlarımız hakkında kullanım video ve kitapçıkları hazırlamak, eğitimler vermek,

...

Vizyonumuz

Güvenli, yenilikçi, katılımcı ve özenli çalışıp kaliteli hizmet sunarak, denetim, vergi ve danışmanlık alanında ülkemizde bilinir bir marka olmak, Türkiye doğumlu uluslararası bir şirket olarak dünyaya açılmak.

...

Değerlerimiz

Açık iletişim Etkinlik Verimlilik Etik Değerlere Bağlılık Güvenilirlik Katılımcılık Sürekli Gelişim Çözüm Odaklılık Yetkinlik

Denetim Aracı

Lisanslı Kullanıcı

Mesleki Yayın

Sektör Tecrübesi (Yıl)