Tecillerde Borcu Yoktur Yazısı

01.07.2008 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak yapılan tecillere uygulanmak üzere, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” tecil şartı olarak belirlenmişti.

Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 31/07/2023 tarihine kadar yapılacak tecil taksitlendirmelerde “Borcu Yoktur” yazısı için tecil taksitlendirme kapsamındaki borcun %10’nunu ödeme şartı kaldırılmıştır.

Deprem bölgesinde yapılandırma borçlarının taksit ödemeleri ertelendi

Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü (23/2/2023 Tarih ve 32113 sayı) sayısında yayımlanan 6831 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde ilgili kanun kapsamında alacakları yapılandırılanların idarelere ödemeleri gereken ilk taksitin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödemeleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılabilecek.