Tüccar programı güncellendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. Mevcut bilgilere göre takip eden 2024 yılında kullanılacak defterler için Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yazılı maktu hadler: yıllık alım tutarı: 1.400.000.-TL, yıllık satış tutarı 2.000.000.-TL ve gayrisafi iş hasılatı 690.000.-TL olarak tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Eylül 2023 endekslerini ilan etti.

Bunu müteakip enflasyon düzeltmesi programımız 2023/III. geçici vergi dönemi için otomatik olarak güncellemiş oldu. Yasal düzenleme gereğince bu çeyrekte sadece kuyumcular enflasyon düzeltmesi yapabilecek. 2023/III. Geçici vergi dönemi için; Basit ortalama katsayısı: 1,08465 Taşıma katsayısı: 1,18497 Düzeltme katsayısı: Temmuz 2023 için 1,09485 ve Ağustos 2023 için 1,03398 olarak gerçekleşti. Eylül 2023 için düzeltme katsayısı bilanço ayıyla aynı olduğu için 1 olarak uygulanacak.

Nisan 2023 Fiyat Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) tarafından Nisan 2023 ayına ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı %18,95 olarak hesaplandı. Beyan döneminde bulunduğumuz 2023 yılı birinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı daha önce %8,77 olarak hesaplanmış ve GİB tarafından da (5/4/2023 tarih ve KVK-62 / 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48 sayılı Sirküler ile) ilan edilmişti.