7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı. Rehberde matrah ve vergi artırımının kapsamı, gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı, gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım, katma değer vergisinde artırım, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı, matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar, matrah ve vergi artırımında başvuru ve ödeme,
gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

7440 Sayılı Kanun Tebliğleri

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazetede 09/03/2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak genel tebliğler yayınlanmıştır.