5095_chess.jpg

İndirimli kurumlar vergisi hesaplama örnek 8

Bu sirkülerimizde, tek yatırımlı, yatırımın kendi kazancının da olduğu (kısmi işletme) dönemlerde hem kendi kazancından hem de diğer faaliyet kazançlarından kaynaklanan ve 1 puan indirimli, 5 puan indirimli ve normal oranlı matrahlar üzerinden, indirimli kurumlar vergisi matrahının hem kendi kazancında hem de diğer faaliyet kazançlarında tüketilmiş olduğu (altı matrah ve altı oranlı) indirimli kurumlar vergisi hesaplamalarına bir örnek (#8) verilecektir.

4098_dünya.jpg

İndirimli kurumlar vergisi hesaplama örnek 7

Bu sirkülerimizde, tek yatırımlı, yatırımın kendi kazancının da olduğu (kısmi işletme) dönemlerde hem kendi kazancından hem de diğer faaliyet kazançlarından kaynaklanan ve yine üç matrah (1 puan indirimli, 5 puan indirimli ve normal oranlı) üzerinden, indirimli kurumlar vergisi matrahının kendi kazancında tüketilmemiş, diğer faaliyet kazançlarında tüketilmiş olduğu indirimli kurumlar vergisi hesaplamalarına bir örnek (#7) verilecektir.

4097_sea_girl.jpg

İndirimli kurumlar vergisi hesaplama örnek 6

Bu sirkülerimizde yatırımın kendi kazancının da olduğu (kısmi işletme) dönemlerde hem kendi kazancından hem de diğer faaliyet kazançlarından kaynaklanan ve yine üç matrah (1 puan indirimli, 5 puan indirimli ve normal oranlı) üzerinden, indirimli kurumlar vergisi matrahının kendi kazancında tüketilmiş, diğer faaliyet kazançlarında tüketilmemiş olduğu indirimli kurumlar vergisi hesaplamalarına bir örnek (#6) verilecektir.

4096_tbmm.jpg

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini de içeren ve birçok vergisel konuda düzenleme getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanununda değişiklik yapılmasına dair 53 maddelik kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.