Reeskont faiz oranı değişti.

28.09.2023 tarihinden itibaren; TCMB tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir.

TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranları Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75 ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar, 24 Haziran 2023 tarih ve 32231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.