3090_haber.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra yapısı değişti

Resmi Gazetede (3/7/2024 Tarih ve 32591Sayı) yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 161) ile Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı Defterdarlıklar kapatılmış Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Defterdarlıklar kurulmuştur. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kapatılmıştır.

3073_belge-haber.jpg

e-Belge Programı

Bir e-belge görüntüleme ve listeleme programına ihtiyacımız vardı. Daha önce geliştirilmiş görüntüleyici programlarda Java versiyon sorunları yaşayınca C# programlama diliyle bir tane de biz yapalım dedik. Daha geliştirilmesi gerekir ama bu aşamada bile bizim işimizi fazlasıyla görüyor.

Tüccar programı güncellendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. Mevcut bilgilere göre takip eden 2024 yılında kullanılacak defterler için Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yazılı maktu hadler: yıllık alım tutarı: 1.400.000.-TL, yıllık satış tutarı 2.000.000.-TL ve gayrisafi iş hasılatı 690.000.-TL olarak tahmin edilmektedir.

Defter Tutma Hadleri

Defter tutma ile hadler konusunda meslek odaları paylaşımlarda bulunmaya başladılar. Emeklerine sağlık diyerek tereddüt edilen iki konuda katkı sunmak isteriz.