Tüccar programı güncellendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. Mevcut bilgilere göre takip eden 2024 yılında kullanılacak defterler için Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yazılı maktu hadler: yıllık alım tutarı: 1.400.000.-TL, yıllık satış tutarı 2.000.000.-TL ve gayrisafi iş hasılatı 690.000.-TL olarak tahmin edilmektedir.

Defter Tutma Hadleri

Defter tutma ile hadler konusunda meslek odaları paylaşımlarda bulunmaya başladılar. Emeklerine sağlık diyerek tereddüt edilen iki konuda katkı sunmak isteriz.