TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranları Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75 ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar, 24 Haziran 2023 tarih ve 32231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu (Seri No: 238) Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Reeskont faiz oranı: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararında (T:20/12/2021, K:2021/DK-1/1) "Transfer fiyatlandırması incelemelerinde mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilerine para kullandırdığı durumlarda iç emsal yok ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, kullandırılan döviz cinsinin mezkûr ilanda yer almaması halinde ise bankalardan alınan faiz oranı bilgilerinin dış emsal olarak dikkate alınması gerekmektedir." denilmektedir.

Bununla birlikte, karşılaştırma yapılabilmesi açısından adat hesaplama programımızda 10 farklı orana yer verilmektedir. Bu oranlardan üçüncüsü avans faiz oranı, dördüncüsü de reeskont faiz oranıdır. İlk sırada elbette VDKDK Kararına uygun olarak ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı yer almaktadır.

Adat hesaplama programı TCMB tarafından ilan edilen avans-reeskont faiz oranları nedeniyle güncellenmiştir. Programımızı tetkik etmek için burayı tıklayınız.

gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç