3058_3058_haber.png

Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı güncellendi

"Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellendi

7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre; 2024 yılından itibaren KDV-2 beyannamesi normal vade tarihi takip eden ayın 23’üncü günü olarak değişmiştir.

Bu nedenle “Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellenmiştir.

Program hakkında kısa bilgi

Piyasada bulunan erişilebilir gecikme zammı-faizi hesaplama araçları çoğu zaman vade tarihini sizin girmenizi istemektedir. Bu tarihleri, normal vade tarihleri olarak sunanlar ise sadece cari yılın normal vadelerini sunmaktadır. Bu tarihler, sirkülerler ile değiştirilen tarihlerle uyumlu olmamakta, kullanıcıya değiştirme imkânı da vermemektedir. Benzer şekilde ödeme tarihi konusunda esneklik de tanınmamaktadır. Çoğunluğu COVİD-19 nedeniyle olan normal vade değişikliklerinin aradan geçen zaman zarfında kullanıcı tarafından hatırlanmasının güçlüğü ortada durmaktadır.

Bu gereksinimleri karşılamak ve gecikme zammı-faizi, pişmanlık zammı, izah zammı hesaplamalarını yapmak üzere gecikme isimli programımız üretilmiştir.

Normal vade tarihlerini, 2005 yılından günümüze değişen halleriyle birlikte, popüler vergi türlerine göre otomatik getirmekte ve ayrıca değiştirilmesine de izin vermektedir.

"Tatilse önceki iş gününü al" seçeneği ile ödeme tarihinden bir önceki işgünü varsayılarak hesaplama yapılmasına imkân vermektedir. Bu özelliği ile zannımızda tatilleri (özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarını) tahsilatta dikkate alabilen tek programdır.

Aynı anda 12 hesaplama yapılabilmekte böylelikle 1 yılın tüm ayları tek ekranda görülebilmektedir. Hesaplamayla ilgili mevzuat kısaca yardım menüsü altında sunulmakta, hesaplamanın detayları liste halinde gösterilmektedir. İstenirse çıktı almak mümkündür.

gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç