2049_blog.jpeg

Yeni Tebliğ Taslağı Ne Getiriyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında enflasyon düzeltmesine ilişkin (yaklaşık iki yıl önce yayımlanan) tebliğ taslağı 18.10.2023 tarihinde yenilenmiştir. Bu yazımız ile 31.12.2023 tarihli bilançolarda yapılacak enflasyon düzeltilmesinin yasal dayanakları ile son tebliğ taslağının eski tebliğ taslağına göre farklılık arz eden taraflarına değinilmiştir.

Adat hesaplama programı güncellendi.

Adat hesaplama programı güncellendi. Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/III. Geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.

2047_haber_2.png

Fonların Dağıtılması, Riskler ve Rasyoların Bozulması

Son zamanlarda danışma konuları; “vergisiz ortaklara dağıtılması mümkün olan, stok affı ve varlık barışından gelen fonları, enflasyon düzeltmesi öncesinde ortaklara dağıtılalım mı?” sorusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu soruya işletme-mükellef özelinde hangi şartlarda "Evet", hangi şartlarda "Hayır" cevabı verilmesi doğrultusundaki değerlendirmelerimiz bu yazının konusunu oluşturmaktadır.