Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Eylül 2023 endekslerini ilan etti.

Bunu müteakip enflasyon düzeltmesi programımız 2023/III. geçici vergi dönemi için otomatik olarak güncellemiş oldu. Yasal düzenleme gereğince bu çeyrekte sadece kuyumcular enflasyon düzeltmesi yapabilecek. 2023/III. Geçici vergi dönemi için; Basit ortalama katsayısı: 1,08465 Taşıma katsayısı: 1,18497 Düzeltme katsayısı: Temmuz 2023 için 1,09485 ve Ağustos 2023 için 1,03398 olarak gerçekleşti. Eylül 2023 için düzeltme katsayısı bilanço ayıyla aynı olduğu için 1 olarak uygulanacak.

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldı.