3054_3054_haber.png

Mücbir sebep halinin uzatılması

İletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur.

7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) Yayımlandı

Resmi Gazetede (Tarih: 9 Ağustos 2023, Sayı: 32274) yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (mücbir sebep hâline ilişkin) on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Mücbir sebep bazı yerlerde uzatıldı.

Genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur. Bu yerlerde uzatılan mücbir sebep hali nedeniyle “Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellenmiştir. Programı tetkik ve indirme için gecikme bağlantısına tıklayınız.

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

Resmî Gazetede (25/2/2023 Tarih-32115 Sayı) yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No: 45) Tebliğle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine (VI/Ç-2.) bölümünden sonra gelmek üzere “3. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması” başlığı ile bir bölüm eklenmiştir.