Geçici Vergi Programı Güncellendi.

7456 sayılı Kanun ile 2023 yılında %20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı %25’e, %25 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı ise %30’a çıkarılmış olup bu değişiklikler kapsamında, geçici vergi ve bulunan matrah farkı hesaplamasına yönelik bir bilgisayar programına gereksinim duyulduğu bildirilmiş ve bu talebe istinaden güncellediğimiz “Geçici Vergi” programı hizmete sokulmuştur.