2049_blog.jpeg

Yeni Tebliğ Taslağı Ne Getiriyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında enflasyon düzeltmesine ilişkin (yaklaşık iki yıl önce yayımlanan) tebliğ taslağı 18.10.2023 tarihinde yenilenmiştir. Bu yazımız ile 31.12.2023 tarihli bilançolarda yapılacak enflasyon düzeltilmesinin yasal dayanakları ile son tebliğ taslağının eski tebliğ taslağına göre farklılık arz eden taraflarına değinilmiştir.