Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Tarih: 09.02.2023
Sayı: E-76464994-130 – 31447
Konu: Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri


AKTOB AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLT.BİR.DERNEĞİNE

İlgi: 08.02.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza, Birliğiniz üyesi oteller tarafından bedelsiz barınma hizmeti verileceği belirtilerek, konunun tüm vergiler yönünden değerlendirilerek Birliğinize bilgi verilmesi talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, vergiyi doğur...