3064_haber.jpeg

Yapay zeka insanlık için tehlikeli mi?

Pek çok uzman, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmelerin insanlık için öngörülemeyen feci sonuçlara yol açabileceğinden endişe ediyor. Peki insanlar neden yapay zekadan bu kadar korkuyor? Yapay zeka insanlık için tehlikeli midir?

3061_rehber.jpeg

Basit Usulde GV İstisnası Rehberi

Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerde gelir vergisi istisnası rehberi yayınlandı. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usule tabi mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmeyeceklerdir.