Geçici Vergi Programı Güncellendi.

7456 sayılı Kanun ile 2023 yılında %20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı %25’e, %25 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı ise %30’a çıkarılmış olup bu değişiklikler kapsamında, geçici vergi ve bulunan matrah farkı hesaplamasına yönelik bir bilgisayar programına gereksinim duyulduğu bildirilmiş ve bu talebe istinaden güncellediğimiz “Geçici Vergi” programı hizmete sokulmuştur.

Uzatılan Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile
- 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar,
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar,
Uzatılmıştır.