7440 Sayılı Kanun Tebliğleri

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazetede 09/03/2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak genel tebliğler yayınlanmıştır.

7440 sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunla; matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim katkı kredisi, ihtilaflı borçlar, idari para cezaları konularında düzenleme yapılmaktadır.