3085_hb.jpg

Ticaret Bakanlığının Enflasyon Düzeltmesi Tebliği yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca esas alınacak finansal tabloların belirlenmesi amacıyla çıkarılan, finansal tabloları enflasyon düzeltmesine tabi ticaret şirketlerini kapsayan, Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Resmî Gazetede (15/6/2024-32577) yayımlandı.

7440 Sayılı Kanun Tebliğleri

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazetede 09/03/2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak genel tebliğler yayınlanmıştır.