7440 Sayılı Kanun Tebliğleri

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazetede 09/03/2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak genel tebliğler yayınlanmıştır.