2047_haber_2.png

Fonların Dağıtılması, Riskler ve Rasyoların Bozulması

Son zamanlarda danışma konuları; “vergisiz ortaklara dağıtılması mümkün olan, stok affı ve varlık barışından gelen fonları, enflasyon düzeltmesi öncesinde ortaklara dağıtılalım mı?” sorusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu soruya işletme-mükellef özelinde hangi şartlarda "Evet", hangi şartlarda "Hayır" cevabı verilmesi doğrultusundaki değerlendirmelerimiz bu yazının konusunu oluşturmaktadır.