Tüccar programı güncellendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. Mevcut bilgilere göre takip eden 2024 yılında kullanılacak defterler için Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yazılı maktu hadler: yıllık alım tutarı: 1.400.000.-TL, yıllık satış tutarı 2.000.000.-TL ve gayrisafi iş hasılatı 690.000.-TL olarak tahmin edilmektedir.

Atc Universe bünyesinde genel güncelleme

Atc Universe bünyesinde dağıtılan programlarda özetle aşağıdaki noktalarda genel bir güncelleme yapılmıştır: a) Her uygulamanın varsa kullanım videoları o uygulamanın “Yardım” menüsü altında “Kullanım Filmi” bağlantısıyla ilişkilendirilmiştir. b) Uygulamalarımız yine (Windows 32-64 bit) işletim sistemlerinde çalışmak üzere “anycpu” olarak derlenmeye başlamıştır. c) Kurma prosedürleri için ayrı bir kurma programı yapılması fikri benimsenmiştir. d) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanan uygulamalarımız için ortak bir veri ambarı tasarlanmıştır.