Asgari Ücret Resmî Gazetede

Resmî Gazetede (24.06.2023 tarih, 32231 sayı) yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) olarak tespit edilmiştir.