Selman YILMAZ

Selman YILMAZ

Kurucu Ortak & YMM / E. Vergi Müfettişi

Selman YILMAZ

Kurucu Ortak & YMM / E. Vergi Müfettişi

Selman YILMAZ, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet yılına müteakiben 2006-2008 yılları arasında eğitim amaçlı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunmuştur.

Kariyerine 2009 yılında Halkbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yrd. Olarak başlamış ve bu kapsamda teftiş ve soruşturma görevlerinde yer almıştır. 2010 yılında Halkbank Müfettişliğinden istifa ederek Hazine ve Maliye Bakanlığında denetim elemanı olarak göreve başlamış ve 12 yıllık çalışma hayatının hitamında 2022 yılında Vergi Müfettişliği görevinden istifa ederek “ATC Universe” Kurucu Ortağı olarak hayatına özel sektörde devam etme kararı almıştır.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığında 12 yıllık çalışma hayatında inceleme ve denetim görevlerinde, Kurul Başkanlığında Risk Analizi, Elektronik Denetim ve Veri Yönetimi alanlarında idari görevlerde bulunmuştur. OECD tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında yurt dışında düzenlenen toplantılara Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen katılmış, Vergi Müfettişleri ve meslek mensuplarına yönelik konferans ve eğitimlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev almıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Selman YILMAZ, İngilizce ve Arapça bilmektedir.