Vergi Danışmanlığı

Vergi kanunlarının karmaşık bir yapıya sahip olması ve vergi mevzuatının sık sık değişmesi bu konuda bir danışmanlık ihtiyacı doğurmaktadır.


Vergi danışmanlığı;

Vergi yargısı ile vergi idaresi arasında veya vergi idaresinin farklı birimleri arasında görüş farklılıklarının bulunması nedeniyle idare ile mükellefler arasında çıkan ciddi ihtilafların idari ve adli çözüm yollarının analizi,

Yoruma açık riskli konulara veya mevzuata aykırılıklara karşı gerekli koruma tedbirlerinin belirlenmesi,

Başta vergi inceleme süreci olmak üzere idari veya adli makamlarda mükellefin vergisel uyuşmazlık konularının en uygun şekilde takip edilmesi ve çözülmesi,

Uluslararası işlemleri nedeniyle oluşan vergisel risklerin veya teşviklerin belirlenmesi,

Şirket birleşme, bölünme devir ve satın alma süreçlerinde ortaya çıkan vergisel risklerin veya teşviklerin belirlenmesi,

İlişkili kişiler ile gerçekleştirilen işlemlerde transfer fiyatlandırması mevzuatının değerlendirilmesi,

Başta olmak üzere hemen hemen tüm vergisel tüm olayları kapsar.