Kur Korumalı Mevduat

Kur Korumalı Mevduat
Son Sürümde Yapılan

TCMB saatlik dönüşüm kurunu otomatik alabilme yeteneği eklendi. Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikler işlendi.

Yönetici Notu

Atc Tools içerisinde iki adet "Kur Korumalı Mevduat" modülü vardır. Bunlardan biri 25/2/2022 tarihine kadar diğeri 25/2/2022 tarihinden sonra yapılan kur korumalı TL mevduat dönüşümlerinde, vergi istisnalarını hesaplamada kullanılmak üzere üretilmişlerdir.

25/2/2022 Tarihinden sonra KKM

İlgili Mevzuat

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Madde uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 25/2/2022 tarihine kadar değil de daha sonra ama 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu Türk Liralarını en az üç ay süreyle Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında tutmaları halinde de;
1) Oluşan kur farkı kazançlarının geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile,
2) Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak destek ödemeleri). Gelir/kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin; 31/3/2022 (30/6/2022 ve 30/9/2022) tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, aşağıda belirtilen kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecektir:
1) KKM hesaplarına vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları,
2) Vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları,
3) Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek ödemeleri)

Program Hakkında

Bu program yukarıda sayılan istisnaları hesaplamada yardımcı olmak amacıyla üretilmiştir.

Programda mükellef sınırlaması yoktur. Yapılan çalışmaları, istediğinde bir dosyaya kaydetmek ve geri yüklemek özelliği ile donatılmıştır. Veri ve sonuç ızgaralarında sağ tıklamayla açılan “PopUp” menüyle bazı işlemler (Excel’ ihraç vb.) yapılabilmektedir.

Veri Giriş Ekranları

En üstte bulunan mükellef unvanı (isteğe bağlı) girildikten sonra veri girişi için birinci ekran kullanılacaktır. Kullanıcının sadece bu ekrana veri girmesi yeterlidir. Diğer işlemlerinin tamamı bilgisayar programı tarafından yapılacaktır.

Program, girilen döviz bilgilerine ilişkin alış kurları ile dönüşüm ve kapatma kurlarını TCMB sunucularından otomatik almakta ve girilen diğer bilgilere göre vergi istisnalarını hesaplamaktadır.

Bu ekranda seçilen satır veya listenin tamamı kontrol edilebilmekte, hesaplamanın detayları ayrıca gösterilebilmektedir.

Destek Ekranları

Kısa Bilgiler

Bu ekranda, konuya ilişkin genel bilgiler, Kanun metni ve özellikli durumlara yer verilmektedir.

Hesap Makinesi

Bu ekranda, yapılan hesaplamaların detayları görülebilmekte istenirse yeni parametrelere göre hesaplamalar da yapılabilmektedir.

25/2/2022 Tarihine Kadar KKM

İlgili Mevzuat

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Madde uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (25/2/2022) kadar Türk Lirası’na çevirmeleri, ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıklarını en az 3 (kurumlarda 6) ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarmaları, durumunda, aşağıda belirtilen kazançları gelir/kurumlar vergisinden istisna edilecektir:
1) Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesine dair kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
2) 01/1/2022 ila Türk Lirasına çevrilme tarihleri arasındaki döneme isabet eden kur farkı,
3) Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak destek ödemeleri).

Program Hakkında

Bu program yukarıda sayılan istisnaların ilk ikisini hesaplamada yardımcı olmak amacıyla üretilmiştir.

Programda mükellef sınırlaması yoktur. Yapılan çalışmaları, istediğinde bir dosyaya kaydetmek ve geri yüklemek özelliği ile donatılmıştır. Veri ve sonuç ızgaralarında sağ tıklamayla açılan “PopUp” menüyle bazı işlemler (Excel’ ihraç vb.) yapılabilmektedir.

Veri Giriş Ekranları

En üstte bulunan mükellef unvanı (isteğe bağlı) girildikten ve vergi tipi (gelir/kurumlar) seçildikten sonra veri girişi için iki ekran kullanılacaktır. Kullanıcının sadece bu iki ekrana veri girmesi yeterlidir. Diğer işlemlerinin tamamı bilgisayar programı tarafından yapılacaktır.

Program, girilen döviz tevdiat hesap hareketlerine ilişkin hesaplama işlemlerini bünyesinde barındırdığı TCMB döviz alış kurları ile otomatik yapmakta 31.12.2021 tarihinde ve TL dönüşüm tarihlerinde elde edilecek gelir/kurumlar vergisi avantajlarını hesaplamaktadır.

#1 Döviz Extre

Banka döviz tevdiat hesabının 2021 yılı hareketlerinin girildiği ekrandır. Excel’den kopyala-yapıştır yapmak mümkündür. Aynı cins döviz tevdiat hesapları arasında aktarma (virman) işlemlerini elimine edebilme ve otomatik konsolide fonksiyonu ile donatılmıştır.

Veri giriş ızgarasının sütün başlıklarına (örneğin “İşlem Tarihi”) tıklayarak sıralama yapmak mümkündür.

Üst bölümde bulunan “Döviz Cinsi” düşey menüsünden istenilen döviz cinsi seçilebilmekte, bu döviz cinsine ait hesap no (1. Hesap, 2.Hesap, …, 100. Hesap) düşey menüden seçilecek 100 farklı hesap ile çalışılabilmekte, istenirse bu seçilen döviz ve hesap için hatırlatıcı (banka adı, banka şubesi, hesap numarası vb.) bir metin de yan tarafına yazılabilmektedir.

#2 TL’ye Dönüştürme

Bu ekranda, bir önceki ekranda 2021 hareketleri girilen döviz tevdiat hesaplarının, 2022 yılında TL’ye dönüşüm bilgileri (dönüşüm tarihi, dönüşüm kuru, vade, faiz oranı) kullanıcıdan istenilmektedir. Vade ve faiz oranı sadece hatırlatma amaçlı olup bu aşamada gerekli değildir.

Bu bilgiler girilirken, dönüştürülebilir döviz miktarı hatırlatıcı bilgi olarak verilmektedir. Dönüşüm kuru, TCMB bağlantısından otomatik getirilebilmektedir.

Sonuç Ekranları

#3 TL Karşılıkları

Bu ekranda, girilen bilgilere göre, seçili dövizin 31/12/2021 bilgilerine dair aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
1) 31/12/2021 Tarihinde mevcut dövizin bakiyesinin hesaplanmasına dair tablo,
2) 31/12/2021 Tarihinde mevcut dövizin, ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemine göre TL karşılıklarının hesaplanmasına dair tablo,
3) İlk iki bilgilere göre kur farkının hesaplanmasına dair formül ve sonuç rakamı.

#4 Avantaj (Tek)

Bu ekranda, girilen bilgilere göre, seçili dövize dair aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
1) 30/09/2021 Tarihinde mevcut dövizin tutarı, kuru ve değerleme sonucu,
2) 31/129/2021 Tarihinde mevcut dövizin tutarı, kuru ve değerleme sonucu,
3) FIFO Yöntemine göre 31/12/2021 tarihinde TL Bakiye,
4) Hesaplanan kur farkı,
5) Seçili tek dövize ilişkin dönüşüm oranı (esasında global dönüşüm oranı kullanılmalı) ile bu tek dövize ilişkin 2021 yılı avantajına ilişkin sair bilgiler,
6) Dönüşüm tarihinde mevcut dövizin tutarı, kuru ve değerleme sonucu,
7) Dönüşüm tarihinde mevcut dövizin, 31/12/2021 tarihindeki TL değeri,
8) Hesaplanan kur farkı,
9) Seçili tek dövize ilişkin 2022 yılı avantajına ilişkin sair bilgiler.

#5 Avantaj (Tüm Dövizler)

Bu ekranda, girilen bilgilere göre, tüm dövizlere dair aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
1) 31/12/2021 Tarihine göre dönüşüm oranının hesaplanmasına dair her bir dövizin kur farkı, yıl sonu TL değeri ve dönüştürülen kısmının yıl sonu TL değeri bilgilerinin listelendiği detay tablosu,
2) 31/12/2021 tarihine göre vergi istisnasının ve normal şartlarda vergi avantajının hesaplandığı tablo, (Gelir vergisinde; artan oranlılık yerine %15 tek oran kullanılmıştır. Kurumlar vergisinde tek oran kullanılmış %2 puanlık indirim seçeneği konulmamıştır. Hesaplanan istisnanın kullanılmasına uygun matrah olduğu varsayılmıştır.)
3) Dönüşüm oranının formülü ve hesaplama sonucu,
4) 2021 ve 2022 yılları istisna ve vergi avantaj hesaplama sonuçları,

Raporlama

#5 Avantaj (Tüm Dövizler)” ekranında sağ alt tarafta “Rapor Üret” düğmesiyle o düğmenin altında bulunan “Detaylı Rapor” seçeneğine göre tüm hesaplama sonuçları ve isteniyorsa her bir döviz cinsi için tüm detaylar (giriş-çıkış hareketleri, kur bilgileri, FIFO bakiye TL hesabı vb.) Excel belgesi olarak üretilebilmektedir.

Destek Ekranları

Kısa Bilgiler

Bu ekranda, konuya ilişkin genel bilgiler, Kanun metni ve özellikli durumlara yer verilmektedir.

Döviz Kurları

Bu ekranda, 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arası döviz alış kurları gösterilmektedir.

Hakkında

Bu ekranda, programa katkısı olanlara bir selam gönderilmektedir.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.