Gelir-Kurumlar Hesaplama

Gelir-Kurumlar Hesaplama
Son Sürümde Yapılan

2023 Yılında uygulanacak tarife işlendi

Yönetici Notu

Gelir vergisinde 2007 yılından günümüze, kurumlar vergisinde 2013 yılından bugüne kadar tüm zamanlar için matrah ve matrah farkına göre gelir-kurumlar vergileri ile bunlara ilişkin cezaları hesaplamak için geliştirildi.

Bilgi

Gelir vergisinde matrah ve matrah farkına göre 2007 yılından günümüze tüm zamanlar için gelir vergisi hesaplama, vergi ziyaı hesaplama için geliştirilmiştir. Aynı zamanda kurumlar vergisinde 2013 yılından bugüne kadar hesaplama yapabilir.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.